KinesioTape - något nytt inom Idrottsmedicin & rehabBakgrund.


Kinesiology Tape utvecklades av Dr Kenzo Kase i Japan för snart 25 år sedan.

Metoden har blivit en standard inom rehabtejpning över hela världen.


Idén att ytterligare förstärka kroppens läkningsprocesser med ett nytt material

och en speciell teknik har visat sig vara mycket positivt i rehabsyfte.

Tejpen överför en s.k "positiv sensorisk information" till kroppen och därigenom anses läkningsprocessen gynnas.


Egenskaper.


Tejpens unika material ger oftast en omedelbar effekt efter appliceringen.


Till skillnad mot vanlig coachtejp så ger Kinesiology Tape full rörlighet i såväl muskler

som leder men med en bibehållen stödfunktion.


Då tejpen är tunn och elastisk samt har en vattenavledande konstruktion är det möjligt

att duscha och bada med den utan att behöva byta tejpen.


Då tejpen kan sitta på dygnet runt ökar möjligheten till kontinuerlig läkprocess

vilket kan förkorta rehabiliteringstiden.


Funktion.Kinesiology Tape bildar små veck eller upphöjningar under huden och därigenom minskar

trycket mot smärtområdet, en ökad cirkulation fås och en smärtlindring uppstår i många fall.

Tejpen kan användas till bla. följande: muskelvärk, muskelspänning,

stukningar, epicondylit, idrottsskador mm.


Vem använder Kinesiology Tape? 


Kinesiology Tape används av allt fler terapeuter och kliniker i Sverige

samt av flera av våra landslag och elitaktiva idrottare.


Jag använder tejpen på flera av mina kunder bl.a. på spelarna i IF Sylvia

under deras rehabfas samt elitidrottare inom flera olika idrotter men även på personer i det privata livet.Tillbaka till startsida.