1. Bilden är tagen ifrån trafikljusen vid infarten till

      Vrinnevisjukhuset. 100 meter in på Vilbergsgatn ta höger

      vid tavlan in på Gråbergsgatan.

      Se nästa bild.

  3. Ca: 150 meter in på gatan så kommer du fram till skylten

      som pilen visar på bilden.


      Se nästa bild.

  5. Från skylten sett så ligger mottagningen i huset på bilden.

      I källarplanet på gaveln hittar du ingången.

    2. Vy från infarten till Gråbergsgatan.

        Åk ca: 150 meter in på gatan.

        Se nästa bild.

  4. Åk förbi skylten och in på parkeringen 20 meter efter.

      Parkering bredvid bilarna du ser på bilden.

      Du kan parkera på samtliga platser där det ej finns

      elstolpar.  Du behöver dock ett parkeringstillstånd som du

      lånar av oss. Det sitter i en plastficka på insidan av vår

      ytterdörr. Ett besökstillstånd som gäller 2 timmar.

  6. Bakom den högra dörren av dessa två hittar du

      Hallbergs Massagestudio.  Välkomna hit.


Vägbeskrivning till mottagningen.